Hypnose er en tilstand af ekstra skærpet opmærksomhed. En opmærksomhed, som gør dig særlig modtagelig over for forslag. Vel at mærke forslag, som du anerkender og accepterer fuldt ud. ​ Det betyder, at du ikke kan hypnotiseres imod din vilje. Du vil heller ikke kunne bringes til at sige eller gøre ting, der overskrider dine personlige grænser eller værdier.

Hypnose er et kraftfuldt værktøj, fordi man skyder genvej til underbevidstheden og omgår, hvad man kalder ‘den kritiske faktor‘. Den Kritiske faktor fungerer som en slags “dørvogter”. Den sørger for, at det, der trænger igennem til underbevidstheden, er i overensstemmelse med det, du i forvejen accepterer som værende sandt for dig.

At omgå den eller “snyde” den, gør det muligt, hurtigt at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og blokeringer til noget mere positivt og livsbekræftende.

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for en uforpligtende snak.

Hypnose er en helt naturlig bevidsthedstilstand, som du går ud og ind af flere gange i løbet af din hverdag.

Fx når du sidder i din bil og pludselig opdager, at du ER nået ud af byen, men ikke husker, om signalet var rødt eller grønt i de lyskryds, du passerede undervejs. Eller når du kører på motorvejen og bliver i tvivl, om du HAR passeret din afkørsel. Eller du er fordybet i noget interessant og svarer på en henvendelse – og bagefter ikke husker, hvad du svarede. Det er alle eksempler på naturligt forekommende hypnose. En tilstand, hvor vores bevidsthed er på “stand by”. Den hviler, men ikke mere end at den er klar, hvis noget uforudset sker.

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for en uforpligtende snak.

Vi går ind og ud af hypnose hele tiden.

Hypnose er en konsensustilstand. Det betyder, at du skal have lyst til at blive hypnotiseret. Det betyder også, at du skal være i stand til at arbejde sammen med mig som terapeut. Når du samarbejder med mig, vil du bruge din naturlige evne til at omgå de overbevisninger, du har opbygget i dit ubevidste og underbeviste sind. Jeg kan intet gøre uden dig og din indsats.

For at blive i hypnose, skal du vælge at følge mine instruktioner under hele hypnosen. Gør du ikke det, kommer du helt automatisk ud af hypnosen.
Alle kan komme tilbage til almindelig dagsbevidsthed – når som helst, de vil. Det kan du også.

Når nogen er i hypnose, er de aldrig uden for bevidsthed. Tværtimod! Du vil opleve, at du bliver mere bevidst end du normalt er. Alle tre niveauer i dit sind, det bevidste, underbevidste og ubevidste sind vil fremadrettet arbejde mere synkront.

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for en uforpligtende snak.

Børns problemer er ofte funderet i situationer, de genkender som ubehagelige. Blandt andet ved hjælp af fantasi og en endnu ikke fuldt udviklet bevidsthed, er de i stand til meget levende at forestille sig, hvor slemt noget kan gå. Vi ved, at tanker påvirker vores fysiologi. Det betyder, at det ikke kun er de visuelle forestillinger, der virker skræmmende. Det er i lige så høj grad kroppens reaktioner på disse forestillinger, der overvælder barnet.

Børn kan ikke koncentrere sig i ret lang tid ad gangen, så her benytter jeg mig af andre teknikker. Fx historiefortællinger og metaforer.

Den vigtigste forudsætning for en succesfuld behandling, er god kemi og tillid mellem dit barn og mig. Når det først er etableret, er det ofte hurtigt at opnå rigtig gode resultater. På min hjemmeside har jeg flere videoer og feedback fra forældre, som har opnået alt det, de ønskede. Se evt. Feedback fra klienter

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for en uforpligtende snak.

Alle kan behandles med hypnoterapi.

Det afgørende er, om du er i stand til at koncentrere dig og er villig til at følge min instruktion. Hvis de to betingelser er opfyldt, kræver det kun at du har et dybtfølt ønske om at skabe varig forandring. Jo mere du er indstillet på at følge min instruktion, des bedre vil hypnosen virke.

Jeg kan intet gøre uden dig og din indsats.

Børn og hypnose

 

Hvad er 5Path? 

Jeg arbejder terapeutisk med dine følelser ud fra et system, der hedder 5Path. Som hovedregel skal vi igennem fem forskellige faser for at sikre varig, permanent virkning.

De fem faser fordeler sig sådan:

  •  Interview omkring problemstilling og dine fremtidige mål
  •  Aldersregression via hypnose, hvor vi finder og behandler dit problem
  •  Tilgivelsesproces af den eller de personer, der forårsagede dit problem
  •  Tilgivelse af dig selv for at have vedligeholdt problematikken
  •  Afslutningsvis tager vi hånd om eventuelle sekundære gevinster

Hvor langt tid det tager at komme igennem de fem faser kan være meget forskellig. Det afhænger blandt andet af, hvor traumatisk en given oplevelse har været samt mængden af traumatiske oplevelser. Som hovedregel strækker et forløb sig over 5 sessioner. En session varer op til 2 timer.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.