Drømmer du om en tryg og glad datter?

Drømmer du om at se dit barn udvikle sig til en pige, der hviler i sig selv?

Drømmer du om at se hende gå verden i møde på en nysgerrig, undersøgende og tillidsfuld måde?

Men ……, situationen er desværre en ganske anden hos jer.

Din datter er genert og tilbageholdende. Du oplever også at hun har svært ved at sove og vanskeligheder ved adskillelse. Måske er hun utryg og ringer til dig på arbejde og vil vide, hvornår du kommer hjem igen. Det kan også være at hun er afhængig af forudsigelighed, og som en følge deraf er meget anspændt, når hun er på afstand af dig. Det kan være årsagen til at hun ikke vil i børnehave/skole, når noget nyt skal ske. Fx tema-uge, en ny lærer eller træner, andre lokaler eller elever. Herefter udvikler det sig til, at hun også trækker sig fra fritidsinteresser og kammerater?

Er det i virkeligheden startet for længe siden – i det helt små? Ved nærmere eftertanke har der måske altid været en snert af det? På umærkelig vis har det udviklet sig og nu er det virkelig blevet et problem, fordi det påvirker hele familiens dagligdag?

Dit barns velbefindende påvirker dig arbejdsmæssigt og privat

Afskedsituationer er forbundet med store konflikter. Dit barn er dybt ulykkelig. Du forsøger at trøste og forklare, men det forværrer bare situationen. Lige meget hvad du gør og hvordan du bærer dig ad, ender det med samme resultat. Afskeden er hjerteskærende. Du kommer for sent på arbejde. Du har dårlig samvittighed, fordi du i afmagt kommer til at skælde ud. Du føler dig utilstrækkelig som Mor/Far. For du ved godt, at du har brug for hjælp til at løse situationen. Men du ved ikke, hvor du kan få den hjælp, du har brug for.

Angst er tillært og derfor kan det også aflæres. Lad mig hjælpe dig.

Har du tænkt over, at dit barn måske lider af angst? Og ved du, at angst er et forsvar imod at mærke vrede og sorg. Og, at det er en tillært strategi? Når noget er tillært, så kan det også aflæres. Det kan jeg hjælpe jer med.

Fra vi er børn, lærer vi at ignorere vores følelser. Da vi kun kan give det videre, vi selv har lært, ved vi ofte ikke, hvad vi skal stille op i konfliktsituationer. Derudover lever vi i en kultur, hvor følelsesudbrud ikke er velanset. Vi er bange for ‘andres’ fordømmende blikke og føler os utilstrækkelig, når vores børn reagerer voldsomt med vrede eller sorg. Det bliver tolket som om, vi ikke har ‘styr’ på dem.

Vi gør præcis de samme “fejl” som vores forældre gjorde mod os

Derfor er vi ofte tilbøjelig til at ville undgå en eskalering og vil helst forhindre, at der opstår følelsesmæssige udbrud. Fordi vi ikke har lært andet, begår vi den samme fejl, der blev begået mod os; nemlig at søge ”væk-fra” i stedet for ”ind -i” konflikten. Det sker ved at vi forklejner, afdramatiserer, argumenterer og at vi taler til fornuften. Det har den stik modsatte effekt. Desværre….

Sådan hjælper du dit angste barn

For det første kan du ikke tale til en, der er i følelsesmæssig affekt – heller ikke en voksen! For det andet opnår du, at du gør dit barn forkert. Måske er du tilmed kommet til at lavet nogle uheldige sammenligninger med lillesøster, som kan sætte endnu mere i relief, hvor pivet, pylret eller utilstrækkeligt dit barn er.  Du står nu med et angst barn, der må reagere endnu kraftigere og måske endda er tæt på at gå i panik, fordi det ikke oplever sig forstået eller mødt.

Du skal i stedet tale til følelsen. Hvordan du gør det, kommer jeg ind på lidt senere….

De stille børn lider også

Man kan panikke på flere måder. Enten bliver vores børn kede, vrede og udadreagerende eller også vender de følelsen indad. Begge dele er lige skadelige, fordi det rykker på deres selvforståelse og rammer dem på selvværd’et.  De børn, der lærer (sig) at vende følelsen indad, lider i lige så høj grad, hvis ikke mere. Fordi de er stille og reagerer på en ikke synlig måde, er det svært at få øje på for omgivelserne og ingen kommer dem til undsætning. De går med det alene. Triste, bange og tilbageholdende. De sammenligner sig med de andre og vokser op med en følelse af ikke at være god nok. Den følelse kan du måske også selv nikke genkendende til?

Sådan spotter du angst

Angst har en masse fysiske udtryk. F.eks. konstant eller ofte fremtrædende nervøsitet, øget hjertebanken og hurtig, overfladisk vejrtrækning. Svedige håndflader, rysten og uro i kroppen. Og de symptomer kan føre til søvnproblemer, koncentrations besvær og isolation (f.eks. fravær i skolen).

I første omgang er det de fysiske udtryk, dit barn reagerer på. Dem kan du dæmpe, alene ved at tale med dit barn om dem. Det vil især være hjælpsomt for dit barn at vide, at DU også har det på lignende måde. Måske kan du fortælle om, hvordan det føles for dig, når du bliver lidt bange og når du bliver meget bange. Du vil have forskellige symptomer, afhængig af, hvor meget og hvor længe, det står på. Sådan er det også for dit barn. Måske kan du bremse udviklingen og ved egen hjælp komme tilbage på sporet.

Hvis du ikke kommer dit angste barn til undsætning….

Hvis dit barn er begyndt at isolere sig fra sine venner eller ikke kommer i skole, er det vigtigt at du tager hånd om det. Og får den hjælp, du eventuelt har brug for.

Hvis ikke, vil det ofte medføre, at angsten forværres og skaber en større mistrivsel. Når dit barn forsøger at undgå de ængstelige følelser, vil de ofte forstærkes, hvilket blot gør situationen værre for jer. Sørger du derfor ikke for at få hjælp, hvis der er brug for det, kan det udvikle sig til andre angstlidelser og psykiske lidelser. Det kan ødelægge dit barns udvikling samt trivsel i barne- og voksenlivet. I værste tilfælde kan det føre til stress, depression og selvmordstanker.

Hypnose,

et fantastisk værktøj, når skaden er sket

Fordi vores sind er indrettet som det er, bliver handlinger hurtigt til vaner. Og de er som bekendt svære at komme ud af. Her er hypnose et fantastisk værktøj.

Hypnose er en effektiv metode til at skabe forandringer og særligt i forhold til at arbejde med angst. Hypnoterapi kan derfor være en god tilgang til at kickstarte et nyt og bedre adfærdsmønster på. Det kan skubbe et dårligt selvværd i den rigtige retning, ændre utilstrækkelighedsfølelsen og trække dit barn ud af en uheldig spiral.

Sideløbende med kan jeg gennem samtaler med jer som forældre give råd og vejledning til, hvordan I sørger for at vedligeholde den positive udvikling og hjælpe jer til, på en hensigtsmæssig og virkningsfuld måde, at komme jeres barn i møde, når det møder udfordringer eller der opstår konflikter.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe lige præcis dig og dit barn, så ring 2871 9862. Du er altid velkommen til en uforpligtende snak.