Fra vi er små lærer vi, at det er mere accepteret at være sød og vise glæde end at være sur og vise vrede. Uanset hvor god en grund vi end måtte have til at være nok så rasende. Små børn, der græder får lukket munden med en sut, noget sødt eller en I-pad. Større børn bliver rost for deres tolerance og forståelse, når de affinder sig med urimelige søskendes opførsel.

Fra helt små bliver vi trænet i at håndtere vores følelser, som om de slet ikke er der. Børn er gode til at glemme selve hændelsen, der skabte følelsen. `Glem og lad som om´-strategien skaber en midlertidig lindring. Men faktum er, at erindringen om det der skete og de følelser, det producerede i vores krop, er lagret for bestandigt i underbevidstheden.

Når der senere opstår situationer, hvor vi føler os pressede eller bange, så aktiveres det, som vi i fagsproget kalder følelsesmæssig resonans. Det betyder at de følelser, som vi i sin tid lagde låg på, nu rører på sig igen. Det er ikke selve følelsen, der skaber problemet. Det er den samlede sum af de fysiske, kropslige reaktioner vi mærker, der bliver overvældende og svære at håndtere. Når kroppen reagerer voldsomt, så følger tankerne automatisk med. Pludselig har vi en situation, hvor vi reagerer uhensigtsmæssigt og ufornuftigt. Uden at forstå hvorfor, er vi blevet angste for ting, vi før udførte med største sikkerhed og tryghed.

Ofte er der ingen logisk forklaring. Vi er i hvert fald ikke bevidste om forklaringen. Men den findes i underbevidstheden. Og den har vi nem adgang til i hypnose.

Hypnose er et kraftfuldt værktøj, fordi vi ’snyder’ underbevidstheden. Det gør det muligt, hurtigt at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og blokeringer til noget positivt og livsbekræftende.

I min behandling arbejder jeg med det system, der hedder 5-Path®. Det sikrer, at jeg ikke alene finder årsagen til det følelsesmæssige besvær, men også bearbejder det terapeutisk. Det betyder for det første, at følelsen neutraliseres og dernæst at der ikke opstår resonans dvs. små hændelser med enten (alt for) stor eller slet ingen reaktion.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.